Superlok rörkoppling

Kompressionskopplingarna från Superlok är framtagna för att möta de hårda kraven inom kemisk-, petroleum-, pappersindustri, laboratorier och andra krävande indu­strier.
Kopplingarna är tillverkade med mycket fina toleranser och hög utfinish samt med dubbla kompressionsringar vilket ger läckagesäkra och gastäta förband.

Kopplingarna klarar med marginal rörets godkända maxtryck.
Produkten levereras avfettad för rena gaser eller vätskor samt är styckförpackade i svetsad påse, som garanti för att hålla dem rena från föroreningar.
Vid montering ska kopplingarna ej plockas isär, för att undvka att smuts kommer in.

Tack vare den färgade indikeringen blir lätt att göra rätt varje gång.