Marknadsför din produkt

Marknadsföra din produkt och visa att den är utrustad med VIBEX

När tillverkaren Warrior letade efter den bästa nya tekniken för sina målvaktsklubbor, valde de VIBEX för att minska effekten av träffar och öka komforten för målvakten. Företaget Warrior använder ”VIBEX EQUIPPED” för att visa den nya teknologin de infört på sina målvaktsklubbor.
VIBEX tekniken kan även bidra i marknadsföringen av era produkter.

Utveckla era produkter med hjälp av VIBEX och marknadsför dem genom att märka dem med ”VIBEX EQUIPPED”. Visa att era produkter har fördelar gentemot konkurrenterna.
Kunderna kommer känna igen den nya tekniken och de fördelar som finns dold i produkten.

Kontakta oss för att diskutera hur ni kan marknadsföra era produkter.