Nitrogen i däck

Varför ska man ha nitrogen i däcken?

kvävgas i däck, racing

Nitrogen (kvävgas) används till att fylla däcken på racerbilar, flygplan, tunga transportfordon och även till vanliga passagerarbilar.

Det finns flera fördelar med att använda nitrogen (kvävgas) istället för vanlig luft i däcken:

- Mer konstant däcktryck
- Långsammare tryckförlust
- Förbättrat väggrepp
. Ökad livstid för däcken
- Ökad bränsleeffektivitet

Många racerbilsteam använder Nitrogen i däcken istället för luft, eftersom kväve har en jämnare expansions- och kontraktionstakt än luft. En liten skillnad i tryck har ofta en radikal effekt på dragkraft och hantering.

Flygplansdäck ska fyllas med torrt kväve av två skäl. Det ena är att fyllning med vanlig luft ibland kan innehålla vattenånga, som kondenserar och fryser vid flygning på hög höjd, något som minskar däcktrycket vid landning. Det andra skälet är att syre långsamt oxiderar däckets gummi vid fyllning med luft, något som också påverkar däckets täthet.


När däcken har fyllts med kvävgas är det viktigt att du bara använder kväve som påfyllning. Om du fyller på vanlig komprimerad luft försvinner fördelarna med kvävet.

Hos Scandor hittar du den utrustning du behöver.
Dels mobil utrustning perfekt att ta med till racingbanan och utrustning mer lämplig för garage och verkstäder.
Den automatiska däckpåfyllaren Pneumate har dessutom en sköljfunktion.

En beskrivning om kvävgas från AGA»