PermaGel

PermaGel levereras i hink

Industrismörjmedel för FHP elmotorer

  • Förlänger lagrens livslängd
  • Lägre kostnad per motor
  • Förhindrar lagerfel på grund av delvis smörjda lager
  • Minskat oljeläckage från axeln
  • Färre delar/förenklar konstruktionen
  • Eliminerar kullager i många tillämpningar
  • Minimerar ljudnivån

Filer/dokumentation

PermaGel tillverkas i många olika varianter och kan anpassas till just era krav och behov. 

Klicka här för att öppna produktguiden

Klicka här för att se testdata

Förbättrad smörjning av sinterlager i metall

Produktbeskrivning

PermaGel är ett smörjmedel i form av en gel, speciellt framtagen för att smörja sintrade lager i mindre elmotorer.

PermaGel förlänger serviceintervallerna i många olika motortillämpningar och fungerar som en oljereservoar för att förhindra delvis impregnerade eller torra lager.
PermaGel lägger sig ungefär som ett fett runt det sintrade lagret, men till skillnad mot fett frigör gelen olja för lagrets smörjning.
Ungefär 50% av oljan i gelen används för att smörja lagret.
PermaGel är termiskt stabil och den varken läcker eller separerar och kräver ingen separat reservoar i vissa konstruktioner.
Det är blandningen av formulerad lagerolja och förtjockningsadditiv som skapar den unika konsistensen i PermaGel.
PermaGel frigör sin olja genom kapillärkraften från det sintrade lagret drar till sig olja när det behövs. Den egenskapen ökar serviceintervallet rejält.
Även användning av en mindre mängd PermaGel kan fördubbla elmotorns livslängd. Oljeflödet genom porerna i det sintrade lagret begränsas med PermaGel, så att oljeläckage längs axeln reduceras.
PermaGel kan blandas med alla lageroljor från tillverkaren Permawick.

Våra PAO och esterbaserade oljor blandas specifikt för mindre motorlager. Dessa oljor som har enastående termisk och kemisk stabilitet, fungerar inom temperaturområde -45°C till 200°C.
Permawicks oljor är oxidations och korrosionsbeständiga vilket ger lång livslängd under krävande förhållanden.