Permawick produkter

Industrismörjmedel för mindre elmotorer

Permawick levereras i säck eller hink.

Kontrollerad försörjning av mer olja = ökad livslängd på motorerna

• Minskad friktion = ökad verkningsgrad
• Minskade kostnader
• Ökad produktivitet med automatisk injicering
• Ökad kvalitet genom förlängd livslängd

 

Vad är Permawick?

Permawick är ett smörjmedel blandat med en teknisk fiber som kan injiceras i valfri storlek
eller form av lagerbehållare.
Permawick smörjer glidlager permanent och fibern behöver inte återfyllas med olja.
Permawick är en blandning av teknisk fiber som binder en speciellt formulerad olja vilket
skapar ett unikt smörjsystem som har satt standarden för smörjning av elmotorer.

Varför är Permawick bättre?

Bindningen av olja i fibern skapar dess funktion

Tidigare användes ofta filt indränkt i olja, oftast inte är formulerad och anpassad till lagerkraven för mindre motorer.
Användningen av filt resulterar ofta i ojämn mängd olja i lagret.
Med tanke på filtvekens utformning, lämnas det lite utrymme kvar till oljan. Filten fungerar helt beskrivet enkelt som ett mekaniskt hinder för det naturliga flödet av olja och binder oljan mellan fibrerna.
När temperaturerna stiger, kan oljan börja läcka ut. Ett annat problem är att filten fungerar som en svamp och absorberar fukt.

Blandningen fiber - olja

Permawicks fibrer absorberar och binder oljan som bildar en fysik/kemisk bindning mellan fiber och olja.
Resultatet är effektivt - Permawick är 85% olja i vikt, 99% olja i volym. Det är nästan som att fylla lagerhållaren med flytande olja.

Blandningen har en annan viktig funktion, förmågan att styra mängden olja som ska frigöras för att skapa en optimal hydrodynamisk smörjfilm.
Genom noggrant val och bearbetning av fibern, skapas en blandning som förser lagret med en optimal mängd olja över tid.

Blandningen anpassas till att vara svagare än den absorptionskraft lagret har.
Kapillärkraften från det sintrade lagret kommer alltid övervinna bindningen i fibern och därför dra till sig oljan.
Funktionen och resultatet är effektivt.

Permawick fyllningsutrustning

Blandningen har en egenskap som bidrar till att minska kostnaderna - det kan appliceras i lagerbehållaren med hjälp av injiceringsutrustning.
Permawick konstruerar och bygger fyllningsutrustningen och med hjälp av den kan smörjningsprocessen semi- eller hel automatiseras.

Det förenklar tillverkningen vilket vanligtvis resulterar i betydande kostnadsbesparingar.