Produkten VIBEX

VIBEX finns i några olika varianter.

VIBEX är en blandning av polymerer och syntetiska kolväten i form av en gel. Har utvecklats för att ge optimal vibrationsdämpning i förhållande till sin vikt.
Det är kombinationen av produktens vikt och dess egenskaper som skapar vibrationsdämpningen.
VIBEX unik eftersom den kan fyllas i håligheter i alla former och storlekar.

Det är viktigt att skydda händer, armar och axlar från skadliga vibrationer eller rekyler som kan leda till minskad känsel.

Den har utvecklats och testats av Permawick i flera år och kallades först för Bar Buzz Kill. Produkten har också testats av Michigan State University som har dokumenterat resultat att VIBEX kan minska vibrationerna med över 75% i olika applikationer.

Med hjälp av de olika varianterna kan vi tillgodose era behov på vibrationsdämpning.

VIBEX HP

VIBEX HP är lämplig för lättare applikationer, med mindre kritiska problem

VIBEX PLUS

VIBEX Plus är den effektivaste varianten. Lämplig för mer krävande förutsättningar, med högre krav

Förpackningar

VIBEX levereras som ett kit med en patron, fyllningsslang och dekal i en snygg förpackning.
Produkten levereras även i lådor med 16 st patroner för t.ex. verkstäder.
Finns dessutom på hink.

Patroner.
För enstaka användning eller tillverkning i mindre serier fungerar förpackningen i patroner utmärkt.
En patron innehåller 310 ml.
VIBEX HP:    290 g/patron
VIBEX Plus:  480 g/patron

Hink.
Vid större produktionsserier kan det vara lämpligt att välja leverans i hink och vi kan erbjuda fyllningsutrustning avsedd för det.
De kan anpassas till automatiserad produktion.
En hink innehåller 18,9 liter