Profilsystem

Profilsystemen från Sicomat är kreativt konstruerade.
I svängarmen kan man hänga balandsblock som förbättrar arbetsmiljön genom minskad belastning på kroppen.
Profilsystemen kan byggas som ett ramverk för tryckluft, belysning mm. ovanför arbetsplatsen.
Den smarta Alu2 profilen monteras på väggen ovanför arbetsbänken och har två separata kanaler. Det medger att kunna dra fram två olika tryck eller gaser.

SicoArms

Modulsystem

Se film på Alu-2 profilsystem

Ett profilssystem med dubbla kanaler. Perfekt för dem som använder t.ex. både tryckluft och kvävgas, eller andra kombinationer.
Max tryck: 12,5 bar.