Permawick smörjmedel

Permawick

Smörjmedel absorbetat i fiber

reservoar, uppsugning, absorberande, smörjning elmotorer, lång livslängd Klicka på bilden för att läsa mer om Permawick

PermaGel

Smörjmedel som gel

smörjning elmotorer, lång livslängd Klicka på bilden för att läsa mer om PermaGel

Olja

Lager smörjmedel

smörjmedel sintrade lager Klicka på bilden för att läsa mer om oljor
Klicka på bilden för att öppna broschyren

Behöver ni få ut längre driftstid på elmotorer eller annan roterande utrustning, har vi smörjmedel för det.

För över 50 år sen uppfann företaget Permawick den revolutionerande produkten för lagersmörjning, vilket satte standarden för långtidssmörjning av glidlager. 

Permawick har använts i Sverige i över 40 år.

Permawick smörjmedel är idealiskt för att maximera funktionen med olja för sintrade glidlager eftersom fibern innehåller 99% olja.
Att använda Permawick är ungefär som att hälla olja i lagerbehållaren. Permawick reglerar hur mycket olja som ska frigöras till lagret och i vilken takt, vilket bidrar till lång livslängd.
Permawick fungerar också utmärkt vid återcirkulerande konstruktioner som ska klara upp långt över 30.000 drifttimmar.

En annan produkt som utvecklats för smörjning av glidlager är PermaGel.
PermaGel är idealisk för mindre elmotorer med normalt 5 000 till 10 000 drifttimmar eller ännu mer med rätt utformd lagerhållare.
PermaGel placeras runt glidlagret och frigör olja efter behov.
Precis som Permawick, varken läcker eller separerar PermaGel.
En skillnad mot Permawick är att PermaGel även fungerar med mindre reservoarutrymme.
PermaGel bidrar till en förenklad lagerkonstruktion och minskade kostnader samt är ett bra skydd att förhindra torra eller för delvis impregnerade lager.

Permawicks smörjmedel är i första hand formulerade för användning till sintrade glidlager, men kan mycket väl användas i helt andra applikationer.
Tillsatsmedlen, additiven i oljan är anpassade för att för att öka livslängden.
För att klara det beaktades många faktorer vid utvecklingen, såsom oxidation och rostinhibitorer, laster och smörjegenskaper.
Permawicks smörjmedel finns i olika kategorier.

Kontakta oss så hjälper vi er välja rätt smörjmedel för just er applikation.