FRL / Tryckluftsbehandling

- Filter med vattenavskiljare, tryck- & filterregulatorer och dimsmörjare

Varför bör luften efterbehandlas?

Varje kompressor, oavsett konstruktion, fungerar som en jättelik dammsugare. Den drar in luften omkring sig, inklusive föroreningar, koncentrerar dessa genom kompression. Om luften inte behandlas vidarebefordras dessa koncentrerade föroreningar till tryckluftsnätet.

Det skapar en skadlig slitande blandning som kan orsaka stora skador. Instrument och verktyg kan sluta att fungera, sprutmålning ger dåligt slutresultat och inandningsluften blir ohälsosam.
Underhållskostnaderna ökar och produkter förstörs.

Det är viktigt att välja den utrustning som lever upp till just era krav och förutsättningar.

EWO tillverkar ett omfattande sortiment av FRL i varierande storlekar och tryckklasser.

EWOs utbud av filter ger luft av hög kvalitet (ISO 8573-1) med flöden från 200 till 15 800 l/min vid nominella förhållanden, om de används i rätt kombinationer.
Vattenavskiljare och partikelfilter för allmänna skyddsändamål som avlägsnar vatten och oljeaerosol ned till 0,01 ppm och partiklar ned till en 1 mikron.
Aktivt kolfilter som avlägsnar oljeångor och kolvätelukter med maximalt kvarvarande oljeinnehåll om 0,005 ppm och de ska installeras efter ett mikrofilter.

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill tala om tryckluftsutrustning »