EWO och CEJN vrkstadsutrustning

Väl beprövad verkstadsutrustning av hög kvalitet från EWO och Cejn.

Vi erbjuder ett stort sortiment av verkstadsutrustningen som har använts i många år i Sverige och den är välkänd för sin höga kvalitet och tillförlitlighet.
Luftpåfyllarna används både på verkstäder och inom flyget.
Stor flexibilitet på att skapa de blåspistoler som passar er bäst.
Mutterdragarna är bland de tystaste på marknaden.